quy chế về nội dung training kỹ thuật an toàn hóa chất. Bảo quản hóa chất.

Thông tư số 36/2014/TT-BCT quy định về nội dung giải thích công nghệ an toàn hóa chất gồm các nội dung cơ bản sau:

Nội dung training [/b]tư vấn môi trường[b] phải thuận tiện và phù hợp với thuộc tính, chủng loại, mức độ không an toàn của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm cho việc của đối tượng được training.

Cụ thể:

- Đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý)

+ Những quyết định của luật pháp trong hoạt động hóa chất, bao gồm: đề xuất về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất; lớp lang, giấy tờ cấp Giấy chứng thực, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký dùng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên đới đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ nguồn tin hóa chất nguy hiểm; bổn phận phân phối và cẩn mật thông tin; đề nghị về lập, phê chuẩn, công nhận và thực hiện tiêu chí, biện pháp đề phòng, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn;

+ Các nguyên tố nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở vật chất hoạt động hóa chất (cơ sở);

+ giải pháp về chủa quản, công nghệ cam kết an toàn khi làm cho việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm;

+ Các phương án, giải pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: nguồn tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; sử dụng các dụng cụ cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; lược đồ giao thông và Con số cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;


- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, buôn bán, chuyên chở, cất giữ, bảo quản, tiêu dùng hóa chất (người lao động)+ biện pháp đề phòng, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, tránh nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; giải pháp giải quyết ô nhiễm và phục hồi môi trường.


+ Các yếu tố hiểm nguy trong cung ứng, buôn bán, bảo quản, sử dụng hóa chất của hạ tầng hoạt động hóa chất
>>> luật sư trả lời pháp luật online qua tổng đài: 1900.6568
+ giải pháp ngăn ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; giải pháp khắc phục ô nhiễm và bình phục môi trường

+ Các hóa chất không an toàn thuộc phạm vi quản lý và giải pháp đề phòng, đối phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp dự phòng, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các tin tức về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;

+ thứ tự pha chế, dùng hóa chất; quy chế an toàn, thứ tự vận hành, xử lý sự cố máy, đồ vật được giao;

+ Cách tiêu dùng, bảo quản, rà soát trang trang bị an toàn, dụng cụ, dụng cụ khiến việc, trang vật dụng bảo kê tư nhân thuận tiện và phù hợp với vị trí công tác (bao gồm cả đồ vật phòng cháy và chữa cháy);

Nguồn: Tổng hợp trên mạng