(GDVN) - nói về tự chủ trong các trường phổ thông ngày nay, trước tiên các nhà trường phải được phân cấp triệt để về công việc doanh nghiệp và vốn đầu tư.

LTS: Dân chủ là sản phẩm ý thức, hàng hóa đỉnh cao của văn hóa nhân loại, chỉ có xã hội văn minh thật sự được chủa quản bởi 1 hệ thống pháp luật chặt chẽ, nhân bản mới có dân chủ.

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: tìm gia sư dạy lớp 3

Viết tiếp bài trước, trong bài viết này, TS. Nguyễn Tùng Lâm sẽ bàn thảo với người đọc về những nguyên tố có thể canh tân từ cơ chế tự chủ và đề cao dân chủ trong giáo dục.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

TS. Nguyễn Tùng Lâm viết: Chỉ có xã hội dân chủ mới đáp ứng được sự phát triển nhu cầu bậc cao của con người them Maslow.

Con người không chỉ có nhu cầu sống, nhu cầu an toàn, nhu cầu giao tiếp mà người ta đều ý nguyện tự khẳng định mình, được tôn trọng và được cống hiến làm 1 con người tự do theo đúng nghĩa.

Chỉ sống trong một môi trường dân chủ con newbie giải quyết được nhu cầu cao đẹp đó. đặc trưng trong giáo dục, dân chủ là thể hiện cao nhất sự tôn trọng con người.


Giáo dục không trên cơ sở vật chất tôn trọng con người, không khuyến khích con người cống hiến, con người tự tín, tự trọng, tự chủ trong mọi việc khiến của mình, nền giáo dục đó chẳng thể coi là nền giáo dục có chất lượng.

chất lượng giáo dục là luôn luôn có chữ tín cuộc sống của con người được đáp ứng, được thỏa mãn những nhu cầu bậc cao. kể đến quan hệ lâu dài cao của giáo dục thứ nhất học trò phải được phóng thích về tinh thần, được tự do lớn mạnh tư cách theo cách riêng của mỗi người.

Cán bộ quản lý của mỗi nhà trường phổ thông hiện giờ phải nhận thức sâu sắc vấn đề này để chuyển hóa thành những phương pháp điều hành dựa trên dân chủ và điều hành để đạt đề xuất của dân chủ.

Mặt khác, sản phẩm của giáo dục bao giờ mang tính xã hội cao. thời kỳ đào tạo là thời kỳ tham dự của nhiều lực lượng: thầy cô giáo, công nhân viên, cha mẹ học sinh và cả bản thân mỗi học trò. giảng đường không thể là một vương quốc riêng của bất cứ người nào.

hiện giờ điều hành các cơ sở giáo dục training, Đảng, nhà nước, Bộ Giáo dục giải thích đã có nhiều văn bản để phát huy dân chủ trong các lớp học. Nhưng thực hành không được là bao.

Ngay cả trong cơ chế, các tập đoàn, doanh nghiệp cho dù lớn đến đâu người ta thấy vẫn phải điều hành theo cách phân quyền và dân chủ mới tập kết trí tuệ sức mạnh nguồn lực của các nhóm tham dự.




[center !important]Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm - Tác fake bài đăng.[/center !important]


Vậy lỗi ở đâu mà dân chủ không thực hiện trong các nhà trường? sớm nhất các đơn vị quản lý quản lý giáo dục đào tạo chưa coi đây là giải pháp cấp thiết để buộc các giảng đường tự đổi thay theo đúng nhu cầu nguyện vọng người học, do vậy không chỉ đạo đến nơi đến chốn.

hệ thống quản lý trong các giảng đường không thấy được cái lợi của quản lý theo dân chủ, chỉ quen chủa quản theo mệnh lệnh, không thấy được chỉ có chủa quản dân chủ các hạ tầng giáo dục đào tạo mới tạo ra được động lực cho thầy, trò sáng tạo trong giảng dạy, học tập.

đồng thời mỗi nhà trường phổ thông hiện tại phải vun đắp được “Văn hóa học đường”. Muốn có “Văn hóa học đường” sớm nhất phải có dân chủ trong mỗi nhà trường.

Vậy “quản lý theo hướng dân chủ hóa” ở đây là phải điều hành các cơ sở giáo dục giảng giải như thế nào? chẳng thể khác là phải công khai minh bạch mọi hoạt động của lớp học. Cán bộ thầy giáo, học sinh được quyền tham gia xây dựng kế hoạch, tham dự thẩm định kết quả của quá trình đào tạo.

Tự chủ trong trường phổ thông

Về tự chủ trong các lớp học (cơ sở giáo dục) là xu thế chung của các nền giáo dục đương đại. Trong quyết nghị 29 TW cũng khẳng định, các cơ sở vật chất giáo dục giảng giải phải được trao quyền tự chủ và dân chủ. Tự chủ là các lớp học được tự quy định, tự chịu nghĩa vụ phường hội về kết quả giáo dục về thực hành chiến lược, chương trình giáo dục…

Theo kinh nghiệm quốc tế (SBM) trường học tự chủ là nhà trường phân cấp và được trao các quyền chính yếu sau:

trước hết, trao quyền hiệu trưởng được dẫn dắt thầy và trò cải cách để có kết quả đầu ra tốt hơn trong dạy và học.

Đây là những trắc trở quan hệ chặt chẽ với nhau. giả thử tôi và quý khách túa gỡ đúng theo quy tắc của mỗi vấn đề, chúng ta sẽ có nền giáo dục phát triển bền vững.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng