Chuyên gia bắt buộc chưa nên có mặt trên thị trường đại trà Hội đồng trường đại học

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư môn toán

(GDVN) - Chỉ xây dựng thương hiệu khi đã miêu tả đủ khả năng để được Nhà nước trao quyền tự chủ trên cơ sở nhận thức rất nhiều phận sự thị trấn hội của mình.

LTS: Cùng với thiên hướng gia tăng quyền tự chủ của các trường đại học, cơ chế Hội đồng trường được tiêu dùng rất nhiều hình thức trong quản trị giáo dục đại học ở nhiều nước trên thế giới.

ngoài ra ở Việt Nam, cơ chế này mới được đưa vào ứng dụng từ một vài năm mới đây. thoạt đầu, định nghĩa “Hội đồng trường” được đưa ra trong Điều lệ trường đại học ban hành hẳn nhiên quy chế số 153/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điều 30 của Điều lệ này khẳng định:

“… Hội đồng các con phố trường là cơ quan quản trị của trường đại học; nghị quyết các chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu phận sự của trường đại học…”.

Đến Luật Giáo dục năm 2005, định nghĩa “Hội đồng trường” lại được nêu lại tại Điều 53: Hội đồng trường là công ty chịu bổn phận quyết định về phương hướng hoạt động của giảng đường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho lớp học, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hành kế hoạch giáo dục…

định nghĩa này được giải thích rõ hơn tại Điều 24 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quyết định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục năm 2005: Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường…

Trong Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam công đoạn 2006 – 2020 cũng nêu: Trên cơ sở vật chất hình thành Hội đồng trường đại diện cho cộng đồng phố hội, các hạ tầng giáo dục đại học hoạt động tự chủ và nâng cao nhiệm vụ thị trấn hội, tiến tới xoá bỏ cơ chế bộ chủ quản...

bài đăng của TS. Lê Viết Khuyến, Viện các vấn đề giáo dục - Trường Đại học Bình Dương sẽ làm rõ hơn mô phỏng Hội đồng trường trong các trường đại học công lập ở Việt Nam. bài đăng biểu hiện quan điểm riêng của tác fake.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu với bạn đọc.


TS. Lê Viết Khuyến viết: Ở Việt Nam hình như cơ chế Hội đồng trường còn chưa được các trường đại học thực thụ ủng hộ lý do cho tới nay trong tổng số trên 180 trường đại học công lập mới chỉ có vài trường có hội đồng trường.


Và ngay tại những trường này, hội đồng trường hoạt động rất mờ nhạt và hầu như không thể hiện được tầm quan trọng của một doanh nghiệp quyền lực.

do vậy rất cần làm cho minh bạch bởi vì tại sao 1 chủ trương cần thiết và đúng đắn tương tự lại không đích thực đi vào cuộc sống của các trường đại học công lập chỉ mất khoảng gần đây.

Các mô phỏng Hội đồng trường trên thế giới và Việt Nam

Trong tổ chức quản trị phường hội và Nhà nước có 2 loại cơ chế (hay định chế) đơn vị chính được dùng rất đa dạng.

1 là, cơ chế có cấu trúc kiểu tập quyền (Hierachical) hay cơ chế hành chính/quan liêu (Bureaucratic), cấp trên bổ nhiệm cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quy chế cá nhân.

2 là, cơ chế điều phối tự quản (Self – regulation) kiểu hội đồng, theo cách bầu chọn đại diện của các hàng ngũ lợi ích có liên quan (Stakeholders). Các đại diện trong hội đồng có quan hệ đồng đẳng và quy chế phải khai triển là những nghị quyết của tập thể hội đồng.

Riêng trong ngành nghề quản trị giáo dục đại học cơ chế Hội đồng trường được dùng rất đa dạng ở các nước tăng trưởng và đang được tiêu dùng càng ngày càng nhiều hơn ở những nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Âu…

Có hầu hết mô phỏng và tên gọi khác nhau để chỉ Hội đồng trường như : Board of Trustees, Board of Regents, Board of Governors, University Board, University Council, University Court,…

không những thế, toàn bộ các mô phỏng này đều mang đặc thù của một hội đồng cai quản với thẩm quyền cao nhất trong 1 trường đại học, đại diện cho chủ sở hữu của lớp học, mà đối với các trường đại học công lập thì đó chính là chủ nhân cộng đồng, bao gồm các lực lượng lợi ích có liên quan như: cơ quan chủ quản (nhà nước), giáo chức, cán bộ người lao động viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, người dân trong vùng…
[center !important]Ảnh minh họa Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hà Nội.[/center !important]


vì sao cơ chế Hội đồng trường lại có sức lôi cuốn rất lớn đối với các hệ thống giáo dục đại học khác nhau trên thế giới? Xin được nêu ra ba nguyên nhân sau:

- Chỉ có Hội đồng mới đưa ra được các quyết định biểu lộ ý muốn của chủ sở hữu cộng đồng.

- Chỉ có Hội đồng với tư cách đại diện của chủ nhân cộng đồng mới dám chấp thuận những hành đồng có nguy cơ “rủi ro” cao để phục vụ được sự thay đổi theo hướng hiện đại thật sự.

- Chỉ có cơ chế Hội đồng mới tạo nên sự phù hợp giữa quyền sử dụng của người chủa quản giảng đường với quyền sở hữu của chủ sở hữu cộng đồng.

Hội đồng trường đại học của Liên Xô giai đoạn cải nhóm (trước 1990)


Trước công đoạn cải đội ở Liên Xô không có khái niệm về Hội đồng trường và Hội đồng trường chỉ xuất hiện từ năm 1989. Theo Điều lệ trường đại học của Liên Xô ban hành ngày 7/7/1989, Hội đồng trường là doanh nghiệp quản trị cao nhất trong một trường đại học thực hiện chức năng khiến cho chủ của tập thể lao động trong trường.

Thành phần của Hội đồng bao gồm không quá 50% thành viên từ Hội đồng khoa học của trường. Những thành viên còn lại được bầu chọn trong các hội nghị của nhà trường: không ít hơn 50% đại diện cho giáo chức và cán bộ nghiên cứu, không dưới 25% đại diện cho sinh viên và nghiên cứu sinh, không dưới 10% đại diện cho hàng ngũ nhân viên phục vụ.

Số lượng người tham gia hội đồng không dưới 100 người; nhiệm kỳ 5 năm. Hiệu trưởng kiêm nhiệm CEO Hội đồng trường.

Hội đồng Viện đại học Wayne (bang Michigan – Hoa Kỳ)


Hội đồng có 8 người tham gia do người dân của bang Michigan bầu chọn và được Thống đốc bang bổ nhậm với nhiệm kỳ 8 năm. Đây là điểm dị biệt rất lớn với gần như các trường đại học khác của Hoa Kỳ.

Các người tham gia của Hội đồng không có lương mà chỉ được trả tiền những giá bán không thể bỏ lỡ có liên đới tới công việc của hội đồng.

Tự chủ đại học - chặng tuyến phố 3 mươi năm canh tân

(GDVN) - Chặng tuyến phố 30 năm thay đổi theo hướng hiện đại, giáo dục đại học đã xuất hiện những mô hình mới gắn với các cơ chế tự chủ, gắn với loại hình sở hữu...Hội đồng có nghĩa vụ bầu ra chủ tịch (Hiệu trưởng) Viện đại học, giám sát đại quát Viện đại học; kiểm soát và định hướng mọi tiêu xài từ các quỹ của Viện đại học; định ra chính sách học phí và mọi chế độ ăn xài trong Viện đại học; quyết định các thiết chế về dùng quà tặng, sắm tìm và thanh lý các của nả, về việc thỏa thuận các thoả thuận và giao kèo với các tổ chức và tư nhân bên ngoài Viện đại học…

Hội đồng trường theo Điều lệ trường đại học


Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học khẳng định Hội đồng trường là công ty quản trị, đại diện cho chủ sở hữu của trường đại học.

Hội đồng trường đại học có số lượng thành viên tối thiểu 15 người, bao gồm:
Các người tham gia đương nhiên: bí thơ Đảng uỷ, Hiệu trưởng và chủ tịch Công đoàn trường.


Đại diện cơ quan trực tiếp chủa quản trường.

Các thành viên được bầu: đại diện Hội đồng khoa học và giảng giải, đại diện giáo chức, đại diện công chức khối hành chính, đại diện Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên.

Các người tham gia được mời từ bên ngoài (UNND tỉnh, các tổ chức nghiên cứu công nghệ, nhà điều hành giáo dục, nhà hoạt động chính trị – phường hội, nhà doanh nghiệp…) với số lượng không dưới 20% tổng số người tham gia Hội đồng trường.

Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, xét duyệt các nghị quyết tập thể.

Hội đồng trường có các nhiệm vụ:

quyết nghị về tiêu chí chỉ tiêu và chỉ tiêu lớn mạnh của trường học.

quyết nghị về quyết định doanh nghiệp và hoạt động của trường.

quy chế các chủ trương ăn xài, đầu cơ cơ sở, tìm tìm trang vật dụng.

Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng trường là 5 năm.

đơn vị Hội đồng chỉ phù hợp và quan trọng khi chọn lựa cơ chế điều phối tự quản.

Theo cơ chế này, chủ sở hữu của trường đại học công lập là chủ nhân cộng đồng, chẳng phải chỉ có cơ quan chủ quản mà còn có cả các giáo chức, cán bộ người lao động viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, dân thường trong vùng…

Còn Hội đồng trường chính là người đại diện cho chủ sở hữu cộng đồng nên phải là công ty quyền lực cao nhất của trường đại học, phải có nhiều người tham gia đại diện cho các đội ngũ ích lợi có liên đới (stakeholders) và phải làm việc theo nguyên tắc đưa ra các nghị quyết tập thể.

Rõ ràng giả sử tuân theo cơ chế này thì sẽ không còn khái niệm “Bộ chủ quản”, như đã được nêu trong nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về canh tân căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam quá trình 2006 – 2020.

Việc vẫn còn đó “Bộ chủ quản”, nghĩa là vẫn khẳng định sự còn đó song hành mà thực chất là đóng tầm quan trọng quy chế của cơ chế kiểu tập quyền (Hierarchical) làm các hội đồng trường đã ra đời hoạt động rất khó khăn, mang tính hình thức và yêu cầu chuyển dần qua chức năng giải đáp.

Đối với các trường đại học công lập, chủ sở hữu của trường là cộng đồng. cho nên Hội đồng trường với nhân cách đại diện cho cộng đồng, để có được các quy chế khách quan phản ảnh đúng ước ao của cộng đồng, thì trong thành phần của nó phải có hầu hết

Nguồn: Tổng hợp trên mạng