Nước thải dệt nhuộm là một trong những nguồn nước gian nguy nhất của hoạt động công nghiệp. Và do đó, việc xử lý nguồn nước này vẫn luôn là một yên cầu cấp bách

Tổng quan: Nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm hoạt tính, một nguồn thải tương đối nhiều ở Việt Nam hiện tại và đang có xu hướng tăng cường do nhu cầu của thị trường. Thuốc nhuộm hoạt tính là một chất hữu cơ mang màu khó phân hủy sinh học, khi được thải vào môi trường, nó sẽ làm cản trở tài năng xuyên qua của ánh sáng mặt trời, giảm nồng độ hoà tan oxy trong nước. Nhiều chất màu là chất độc với các loài sinh vật, thực vật trong nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp
bí quyết: đề xuất các phương pháp xử lý như:
– Oxi hóa hóa học

– Keo tụ tạo bông hài hòa công đoạn lắp ráp lằng

– giai đoạn hóa lý kết hợp với sinh học

– quá trình fenton hóa

Các loại quặng dễ kiếm trong ngẫu nhiên và hóa chất trợ keo tụ

Có số đông cách xử lý nước thải dệt nhuộm đã được đưa ra. Song với đó chi phí xứ lý và hiệu quả xử lý vẫn là một thách thức lớn khi lựa chọn một bí quyết xử lý cho ưng ý và đạt hiệu quả nhất xứ lý cao.cách hóa lý được các nhà công nghệ mường tượng thứ 1. dùng các hóa chất keo tụ như PAC, phèn sắt, vôi và các chất trợ keo tụ phối hợp so sánh với giai đoạn lắng để giảm thiểu ô nhiễm. Tuy nhiên hiệu quả xử lý không cao hơn 90% và nước thải đầu ra vẫn không đạt được chuẩn QCVN 24:2009 BTNMT.

Các bí quyết oxi hóa bậc cao hay Fenton hóa ít được áp dụng vì đòi hỏi chi phí rất cao và trình độ kiến thức cao. bí quyết sinh học dùng cho nước thải ít ô nhiễm và ít độc hại với chúng. Tạo môi trường yêu thích cho vi sinh vật vững mạnh và xử lý nước. => xử lý chất thải công nghiệp

lưu ý tốt nhất từ nhiều các công đoạn xử lí nước sạch: Lựa chọn phương pháp cho yêu thích nên phương pháp kết hợp giữa giai đoạn hóa lý và sinh học đã được đề ra. Xứ dụng hóa lý trước sinh học mục đích làm giảm thiệu bớt ô nhiễm đầu vào, loại bỏ bớt các tác nhân độc hại để có môi trường ưng ý cho vi sinh vật phát triển. Sau công đoạn hóa lý là quá trình sinh học để vứt bỏ hoàn toàn chất ô nhiễm ra khỏi nước.

Tham khảo: http://www.xulychatthaicongnghiep.net/