Khi tổ chức event bạn luôn muốn perfect 100%. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy, có hàng trăm nghìn nguy cơ thất bại có thể xảy ra. Có nhưng rủi ro được lường trước, cũng có nhưng rủi ro kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong sự kiện là đa số ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hay là tích cực tới event.

Khi nào nguy cơ thất bại xuất hiện ?

rủi ro trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào đến, đến tại giai đoạn nào.

Có thể kể đến một vài rủi ro sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng thực hiện

khá nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

to chuc su kien hop mat cuoi nam

Phân loại nguy cơ thất bại thường gặp

rủi ro do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi những yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hoặc là thất bại, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người tham gia.

nguy cơ thất bại về con người: rủi ro này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận đa số khâu trong event, gây ảnh hưởng tới ưu điểm chung và sự thành công của event. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc sự kiện xảy ra thì không tìm được người đảm trách và cả người thay thế.

rủi ro về mặt thời gian: Đây là nguy cơ thất bại do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hoặc là quá ngắn. rủi ro này cũng có thể tới trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm tổ chức chưa thật sự phù hợp với sự kiện.

rủi ro do bên B: những nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. nguy cơ thất bại này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của các nguy cơ thất bại khác, có thể gây ra phá sản, ảnh hưởng đến uy tín bên thực hiện sự kiện.

cong ty to chuc su kien tat nien

Quản trị nguy cơ thất bại

Quản trị rủi ro là quản trị những nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới sự kiện, đề ra giải pháp để hạn chế rủi ro và phát huy tính tích cực khi nguy cơ thất bại xảy ra.

Giải pháp thực hiện

Để hạn chế được đa số rủi ro trong suốt quá trình tổ chức cần có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. cần xác định các hạng mục ưu tiên triển khai thực hiện, luôn luôn có phương án dự phòng khi nguy cơ thất bại xảy ra.