Muốn có một chiến kê tốt nhất dũng mãnh nhất , thỳ yếu tố dinh dưỡng cho gà k thể thiếu được,cách ăn và ép cân gà khá là quan trọng cho những ai mới nuôi gà.Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn...